Utilizare a documentelor din fondurile arhivistice deținute


Întocmirea de certificate, copii şi extrase ce atestă drepturile de personal pentru foştii salariaţi în conformitate cu prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi asigurări sociale. Eliberarea acestor documente se face pe hârtie cu elemente de siguranţă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Punerea la dispoziţia organelor abilitate de lege a documentelor solicitate, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  ÎNTOCMIRE DOSAR PETENT
   Documente necesare pentru întocmirea dosarului:
  • Cerere-Tip: Descarcă și completează
  • Copie carte de identitate
  • Copie carnet de muncă

  În cazul în care petentul deleagă această activitate către o altă persoană, la dosar trebuie adăugată și o împuternicire notarială în acest sens, în original.

   Altele:
  • General Data Protection Regulation(GDPR): Descarcă