Servicii de restaurare


  Salvarea, ocrotirea si valorificarea documentelor realizate pe suport de hartie cu valoare practica sau care fac parte din patrimoniu cultural national prin metode stiintifice specifice.
Suportul fizic al documentelor (celuloza) și cernelurile utilizate pentru înscrisuri și/sau imagini sunt constituite din materiale de natură organică, degradabile în timp.  Condiționat de grija cu care a fost păstrat și conservat, documentul suferă numeroase transformări în timp, modificându-și textura, aspectul și culoarea, până la o degradare totală și ireversibilă.
  Conștienți de starea fizică a documentelor de arhivă, vă punem la dispoziție serviul de restaurare al acestora, asigurându-li-se integritatea fizică și informațională.
  Restaurarea manuscriselor reprezintă o operațiune cu un caracter special, având drept scop conservarea și punerea în evidență a esteticului și a valorii istorice.
  Avantajele acestui proces constau în: salvarea, protejarea și posibilitatea de valorificare a bunurilor de Patrimoniu Cultural Național, în scopuri științifice și transmiterea lor generațiilor viitoare.
  Etapele procesului de restaurare sunt foarte bine determinate și implică următoarele operațiuni:
 • #1 - Analiza asupra stării fizice;
 • #2 - Executarea fotografiilor-document anterioare restaurării;
 • #3 - Restaurarea corpului documentului;
 • #4 - Restaurarea legăturii cărții;
 • #5 - Executarea fotografiilor-document după restaurare;
 • #6 - Testarea corectitudinii intervențiilor în dosarul de restaurare;