Servicii de prelucrare a fondurilor arhivistice


Se adresează instituțiilor publice, agenţilor economici în funcţiune sau unităţilor aflate în procedură de lichidare judiciară.

    În acest sens lucrările executate sunt:
  1. Constituirea documentelor în unităţi arhivistice (dosare) după ordonarea acestora pe criteriile: cronologic, tematic, alfabetic (în cazul dosarelor de personal), geografic, pe corespondenţi, nominal etc.
  2. Legarea unităţilor arhivistice (dosarelor) în coperţi, inscripţionarea elementelor de cotă, numerotarea şi certificarea acestora.
  3. Întocmirea computerizată a instrumentelor de evidenţă a unităţilor arhivistice (inventar arhivistic) pe criteriile enunţate la punctul nr.1 în funcţie de termenele de păstrare şi având la bază Nomenclatorul Arhivistic.
  4. Formularea de propuneri pentru întocmirea nomenclatorului sau actualizarea acestuia.
  5. Inventarierea unităţilor arhivistice în vederea întocmirii lucrării de selecţionare şi eliminării documentelor care nu prezintă importanţă istorică sau practică şi care şi-au îndeplinit termenul de păstrare.
  6. Acordarea de asistenţă în vederea aprobării lucrării de selecţionare.
  7. Acordarea de asistenţă în vederea depunerii documentelor cu termen de păstrare permanent la Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale.
  8. Selecţionarea şi eliminarea acelor documente care şi-au îndeplinit termenele de păstrare sau nu prezintă importanţă practică ori istorică.