Servicii de păstrare și conservare a documentelor.


Pentru această gamă de servicii avem în vedere următoarele lucrări:
Depozitarea şi păstrarea în condiţii corespunzătoare a unităţilor arhivistice care nu şi-au îndeplinit termenul de păstrare sau pentru care legea nu prevede să fie preluate de instituţii abilitate, în spaţii special amenajate, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării, cu respectarea prevederilor
Legii 16 / 1996 cu toate modificările la zi.


    Spaţiile sunt dotate cu rafturi metalice specifice depozitelor de arhivă, geamuri termopan, pardoseli din parchet
    laminat şi senzori de fum.
    Paza este asigurată 24/24 ore cu personal calificat.
    La cererea beneficiarului se pot instala camere de supraveghere.